Skip to main content

Permanente gasdetectie

Doeltreffende oplossingen voor gasdetectie.

 

Air Liquide Healthcare Benelux verdeelt alle luchtgassen en diverse andere moleculen binnen ziekenhuizen. De belangrijkste gassen zijn zuurstof, stikstof, perslucht, kooldioxide en distikstofoxide (lachgas).

Zuurstof is de enige molecule in vrije toestand die essentieel is voor het leven, en de concentratie ervan in de lucht bedraagt 20,9%. Wanneer dit evenwicht in het gedrang komt, wordt de lichamelijke integriteit van de mensen bedreigd: er ontstaat gevaar voor zuurstoftekort of voor een explosieve atmosfeer. Het is dus van essentieel belang de concentratie van deze molecule voortdurend onder controle te houden.

Ook andere moleculen die giftig zijn voor de mens moeten worden gecontroleerd, zelfs als het zuurstofgehalte binnen het toegestane bereik ligt. Dit zijn bijvoorbeeld de moleculen kooldioxide, ammoniak, stikstofmonoxide...

Deze gasverzadiging in een besloten ruimte moet met name in het oog gehouden worden bij cryogene activiteiten of opslagruimten voor cilinders. Lekkage of gebrek aan ventilatie kan leiden tot een abnormale concentratie.

 

Technician controling medical gas flow 8

Vaste of draagbare detectieapparatuur

Air Liquide Healthcare Benelux biedt vaste of draagbare detectieapparatuur aan om waarden op te sporen die niet voldoen aan de wettelijke normen (ARAB en ISO 7396 norm).

  • In opslagruimten moet het zuurstofgehalte voortdurend worden gecontroleerd om een tekort aan zuurstof (gevaar voor het menselijk lichaam) dan wel een teveel aan zuurstof (risico van brand) in de omgevingslucht op te sporen.
  • In opslagruimten voor kooldioxidecilinders moet het niveau van de kooldioxideconcentratie (CO₂) in de lucht voortdurend worden bewaakt. Concentraties boven 3% kunnen ernstige fysiologische problemen veroorzaken.
  • In cryopreservatieruimten moet door de aanwezigheid van vloeibare stikstof het zuurstofgehalte worden gemeten, aangezien een daling van het zuurstofgehalte ernstige gevolgen kan hebben.

Heeft U nog meer informatie nodig?

contacteer ons

Schrijf ons

Laat een bericht achter en wij antwoorden binnen 48 uur (werkdagen)

Bel ons

Onze kantoren zijn open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, bel onze klantenservice op +32 2 431 73 00

Adres

Bourgetlaan 44/5, 1130 Brussels, Belgium