Overslaan en naar de inhoud gaan

Laboratoria

In analystische en onderzoekslaboratoria worden verschillende gassen als draaggas gebruikt voor diverse toepassingen. Het is zeer gebruikelijk om gassen onder druk te gebruiken die vanuit een vaste installatie of rechtstreeks uit cilinders worden geleverd, in gasvormige of vloeibare vorm.

Celcultuur

Pharma - Cell culture - iStock-530817998Celcultuur is een geheel van biologische technieken die gebruikt worden om cellen buiten hun organisme (ex-vivo) of hun oorspronkelijke omgeving te laten groeien, voor wetenschappelijke experimenten of in vitro bevruchting.

Wij leveren gassen om de omstandigheden te creëren die nodig zijn voor celcultuur.

Kooldioxide (CO₂)

CO₂ wordt hoofdzakelijk gebruikt in laboratoriumincubatoren voor celcultuur. Het regelt de pH van het kweekmedium en stabiliseert de celgroei, dankzij een partiële druk van CO₂ en een adequate vochtigheid.

Stikstof (N₂)

Stikstofgas maakt een nauwkeurige regeling van de omgevings-pH en de zuurstofniveaus binnen de incubatorruimte voor celcultuur mogelijk.

Fival 6

Fival 6 is een gasmengsel (6% CO2 + 5% O2 + N2) voor de celcultuur en een goede embryonale ontwikkeling.

Cryopreservatie

Biobank technician 02Cryopreservatie heeft ten doel celweefsels te bewaren bij temperaturen beneden -130º C. Bij deze temperatuur worden immers alle tekenen van leven opgeschort zonder dat er sprake is van celafbraak. Zo kunnen biologische monsters voor onbepaalde tijd worden opgeslagen en later worden gebruikt bij transplantaties of geassisteerde voortplanting.

Kalibratie

Kalibratie garandeert de goede werking van gevoelige analytische instrumenten ten behoeve van kwaliteitscontrole, veiligheid, emissie- en milieumonitoring, en de naleving van de toepasselijke normen en praktijkcodes. Deze analyse-instrumenten maken voor de ijking gebruik van gasmengsels met een bepaalde samenstelling.

Argon (Ar)

Argon wordt gebruikt voor oppervlakte- en thermische analyse, cryoablatie, chromatografie en spectrometrie.

Helium (He)

Helium wordt gebruikt voor oppervlakte- en thermische analyse, chromatografie en spectrometrie.

 

Waterstof (H₂)

Waterstof wordt gebruikt voor gas- en thermische analyse, alsook voor gaschromatografie.

Distikstofoxide (N₂O)

Distikstofoxide wordt gebruikt voor onzuiverheidsanalyseapparatuur, atoomabsorptiespectrometrie en bloedonderzoek.

 

Heeft U nog meer informatie nodig?

contacteer ons

Schrijf ons

Laat een bericht achter en wij antwoorden binnen 48 uur (werkdagen)

Bel ons

Onze kantoren zijn open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, bel onze klantenservice op +32 2 431 73 00

Adres

Bourgetlaan 44/5, 1130 Brussels, Belgium